Sahne Aydınlatma Sistemleri

Eğlence sektörünün önemli bir parçası olan sahnelerin aydınlatmaları, diğer mekânların aydınlatma sistemlerinden farklıdır. Sahne aydınlatma, sahnede yapılacak gösterinin ya da etkiliğin türüne göre değişir. Burada amaç, sahneyi daha farklı bir atmosferde göstermek ve izleyicileri etkileme olayıdır.

Sahne Aydınlatma Sistemlerinde Program Tespit Etme

Sahne aydınlatma sistemlerinde, öncelikle etkinliğin türünü tespit etmek gerekir. Ayrıca etkinliklerin sahnenin neresinde uygulanacağı konusu da önemlidir. İzleyicilerin yaklaşık sayısı da aydınlatma etkisinin ayarlanabilmesi için, bilinmesi gereken konulardan bir tanesidir.

Etkinliklerde görev alan personel sayısı da aydınlatma sistemlerinde önem kazanır. Ayrıca alanın büyüklüğü de aydınlatma sistemlerinin uygulanmasında farklılık gösterebilir. Tüm bu kriterler belirlendikten sonra, sistemin projesi yapılır ve alana uygulanması faaliyeti gerçekleştirilir.

Sahne gösterisi yapılacak yerin açık ve kapalı olması da, sahne aydınlatma sistemleri için önem kazanır. Özellikle kapalı alanlarda, konukları rahatsız etmeyecek şekilde bir aydınlatma sisteminin kurulması gerekir. Açık alanlarda ise, sahneyi belirleyecek şekilde bir düzenek kurulması gerekir. Aksi takdirde sahnedeki etkinlik yeterince görülmeyecek ve istenen etki verilmeyebilir.