İşyeri Nasıl Aydınlatılmalı?

Bir işyeri için uygun aydınlatma donanımı seçerken, dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Her şeyden önce işin yapısı, gereği ve çalışanın ihtiyacına göre belirlenmesi gereken işyeri aydınlatma sistemi;

  • Çevre ve çalışma türü için uygun olmalıdır. Yanıcı olabilecek yüzeylere yakın konumlandırılmamalı ve ısıya dayanıklı malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
  • İnsanların işlerini yapabilmeleri için net görmelerini, renkleri ayırt etmelerini sağlamalıdır.
  • Parlama, titreme veya stroboskopik etkilere neden olmamalıdır. Gölge ve yansımaların etkileri ayarlanmalıdır.
  • Bir alanda veya bitişik alanlar arasındaki aydınlıkta aşırı farklara neden olmamalıdır.
  • Bireylerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun olmalı, sağlık ve güvenlik riski taşımamalıdır.
  • Düzgün bir şekilde muhafaza edilebilir, değiştirilebilir ve güvenli şekilde elden çıkarılacak şekilde konumlandırılmış olmalıdır.
  • Gerektiğinde uygun ve güvenli olan acil durum aydınlatmasını içermelidir. Acil çıkışlar ve kaçış yolları gibi uygun yerlerde gerekli aydınlık sağlanmalıdır.
işyeri

işyeri

İşyeri Aydınlatma Koşullarının Değerlendirilmesi

İşyeri aydınlatma düzenlemelerinin tatmin edici olup olmadığını veya çalışanlar için önemli risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek için işyerindeki aydınlatma koşullarının değerlendirilmesinin yapılması önemlidir. Çalışanlar için olası bir risk bulunduğu durumlarda, riski kaldırmak, azaltmak veya kontrol altına almak için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yapılan herhangi bir değerlendirme, iş yerinde tehlikeleri fark etmelerini ve riskleri değerlendirmelerini sağlar.

Belirlenmiş kalite kriterlerini dikkate alarak, işyerinde kötü aydınlatmanın riskleri önlenebilir. Gelecekte, aydınlatma donanımlarının değerlendirilmesi ve tasarımında görsel olmayan efektlerin yanı sıra (organik ışık yayan diyot) OLED veya LED gibi yeni aydınlatma teknolojilerinin de dikkate alınması gerekecek.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*